• 18. april kl 10-14: Arbejdsdag
    Klubben giver morgenmad og lidt frokost.
  • 25. april kl 10-14: Standerhejsning
    Vi får startet op på spillet, ombytning af nøgler og betaling af årets kontingent.
  • 2. maj kl 10-15: Tennissportensdag