Vi har ventet længe, med kan nu endelig se en smule lys for enden af tunnelen. Banerne er gjort klar og Sundhedsstyrelsen har givet grønt lys til en smal og sikker åbning af vores sport. Bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge en sæson, som ikke bliver som den plejer. Men det ændrer ikke ved, at et godt humør, og betænksomhed kan gøre denne sæson til en af de bedste.
Vi forbereder sæsonen med arbejdsdag på lørdag, den er ikke meldt ud over hele linjen, idet tid og Corona hele tiden gør, at vi skal omstille os.
På lørdag er vi fra morgenstunden (kl 9 til morgenmad) 7 personer. Der skal males bade/omklædningsrum, tromles og sættes vindsejl op. Hvis der er enkelte, der er friske, er der plads til 3 mere. Fra frokost, er der plads til 5, idet nogle stopper der.

Når vi har overblik over, hvad, hvordan  – både ud fra det sundhedsmæssige og det, at vi alle gerne vil spille, så melder vi ud med “spilleregler”. Men det er sikkert og vist, at ifølge Sundhedsstyrelsen, må klubhuset ikke været åbent og vi har derfor ikke adgang til toilet og omklædningsrum.
det er vigtigt allerede nu at pointere, at banereservation er obligatorisk, endda strengt obligatorisk, hvis vi skal have mulighed for at kunne spille. Situationen er ikke nem, men vi skal og bør hjælpe hinanden med at få tingene til at fungere.
Bestyrelsen melder ud så hurtigt som muligt vedr. retningslinjer.
Sidst men ikke mindst klubben har brug for opbakning og støtte fra jer alle, kun sammen kan vi lykkedes.

Kategorier: Tennis