Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 12. februar fra kl. 09.00. Såfremt situationen fortsat kan tillade det, indkalder vi nemlig hermed til extraordinær generalforsamling, som kommer til at foregå i Randers Tennishal. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at efterfølgende at spille indendørs tennis til kl. 14.00, alternativt spille Pickleball i Arenaen på den anden side af gaden fra 10-12.

Agenda rundsendes pr. mail mindst én uge inden jvnf. vedtægterne. 

HUSK tilmelding på kristruptennisklub@kristruptennisklub.dk – både for tilmelding til generalforsamlingen samt tilmelding til tennis spil efterfølgende.