Vedligeholdelse af baner

Alle bedes hælpe til med at vedligeholde vore baner ved at følge disse punkter:

  • De sidste 5 minutter af spilletiden bruges til at vedligeholde banerne
  • Banerne fejes som vist ved opslag på banerne. Det er vigtigt, at det grove, løse grus fejes ud til hegnet, idet dette ikke kan binde mere
  • Huller udbedres med skraber, og optrådte huller (som regel hvor der serves) repareres.
  • Linjerne skal ikke fejes efter spil. For at udgå at linjerne hopper af og bliver løse skal disse ikke fejes efter endt spil. Hvis der er behov for det kan linjerne evt. fejes inden spillets start.

Er der fejl på banerne, som ikke kan udbedres, så skriv det venligst på fejlmeldingsskemaet i klubhuset.

Vandingsanlæg

Banerne er udstyret med automatisk vandingsanlæg. Der bliver grundvandet om natten, hvilket betyder, at vi ikke mister så meget vand ved fordampning som ved vanding om dagen.

Såfremt banerne er tørre i overfladen, kan der korttidsvandes, hvilket sker fra klubhuset ved at trykke på knappen for den pågældende bane. Man må kun vande på en bane ad gangen, da vandingsanlægget er udstyret med trykforstærker, som kun kan trække en bane ad gangen.

Vanderne skal stå lodret og er meget følsomme over for snavs m.v., så undlad venligst at snøre sko o.l. på vanderne. Er der fejl på vandingsanlægget, så skriv det venligst på fejlmeldinsskemaet i klubhuset.